Kemeraltı Hanlar

Abdurrahman Hanı

İzmir Kemeraltı‘nda, 892. ve 876. Sokaklarla çevrili alanda bulunan bu hanın batı cephesinin girişinde bulunan bir pencere üzerindeki kitabede Maşallah yazılıdır. Bu kitabenin altında 1217 (1802) tarihi bulunmaktadır. Ancak bu tarihin hanın yapım tarihi olup, olmadığı da kesin değildir. Ayrıca Vakıf ve arşiv kaynaklarında da ismine rastlanmamıştır.

Bu bakımdan hanın XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Doğu ve batı cephesinden bir koridora girilen hanın her iki yanında odalar sıralanmıştır. Ancak çeşitli dönemlerde yapılan onarım ve eklerle orijinalliğinden kısmen de olsa uzaklaşmıştır.
Hanın doğu-batı yönünde uzanan koridorun üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Bu tonozlu koridorun kuzey yan kanadında yedi, güney yan kanadında da yine yedi olmak üzere 14 adet mekân bulunmaktadır. Bu odalar koridora pencere ve kapılarla açılmaktadır. Bu mekânların bazıları günümüze gelememiş, yerlerine yeni ekler yapılmıştır. Koridorun dışında kalan bölümlerin ahşap çatı ile örtülü olduğu izlerden anlaşılmaktadır.

Abdurrahman Hanı, Kızlarağası Hanı’nın güneyi ile Musevit Hanı’nın batısına düşen ada üstünde yer almaktadır. Kitabesinde yazan bilgiye göre Abdurrahman Hanı’nın 1802 tarihinde yapıldığı sanılmaktadır. Ancak bu tarihin, hanın inşa tarihi olup olmadığına dair elimizde kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Dikdörtgen planlı yapının ortasında koridor ve bu koridorun iki yanında da sıralanmış odalar yer almaktadır. Çeşitli zamanlarda yapılan tadilatlar nedeniyle han kısmen de olsa orijinal yapısından uzaklaşmıştır.

Abdurrahman Hanı Nerede? Abdurrahman Hanı’na Nasıl Gidilir?

Yorum Yapın