Kemeraltı Hamamlar

İstanköy Hamamı

İzmir Konak ilçesi , eski adı Cami-i Atik Mahallesi olan Kemeraltı Çarşısı Uğur Mahallesinde, 916 Sokak, numara 6 adresinde ve Salepçioğlu Camii arkasında bulunan İstanköy Hamamı‘nın yapım tarihini belirten bir kitabeye ve belgeye rastlanmamıştır.

Kesme taştan yapılmış olan hamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Soyunmalık kısmı kare planlı olup, üzeri ahşap bir tavanla örtülüdür. Sonraki yıllarda bu bölüm doğuya ve batıya doğru genişletilmiş, ortasına kubbe yanlarına da birer manastır tonozu eklenmiştir. Böylece ılıklık meydana getirilmiş, bunun batısına da helâlar yerleştirilmiştir.

Sıcaklık ılıklığın kuzeyinde dört dayanakla taşınan bir kubbe ile örtülmüş, yanları manastır tonozları, köşeleri de küçük kubbelerle örtülmüştür.

İstanköy Hamamı Nerede? İstanköy Hamamı’na Nasıl Gidilir?

Yorum Yapın