İzmir

İzmir Coğrafi Özellikleri

Ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden bir olan Ege Bölgesi‘nin en büyük kenti olan İzmir, aynı adı taşıyan körfezin bitim noktasında kurulmuş, tarihteki önemini koruyarak gelişip büyümüş, yalnız Ege Bölgesi‘nin değil Türkiye’nin en önemli ticaret, sanayi ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Batıda Ege Denizi‘ne komşu olan bu bölgemizin kıyılarından iç kesimlere uzanan il, kuzeyde Kozak-Madra kütlesi, güneyde Kuşadası Körfezi, batıda Ege Denizi ile kuşatılmıştır. Doğuda Manisa, Kuzeyde Balıkesir ve güneyde Aydın illeri ile komşudur.

İzmir Coğrafi Özellikleri

İzmir Coğrafi Özellikleri

İzmir‘in sahip olduğu canlılığı sürdürebilmesinin hiç kuşkusuz coğrafi gerekçeleri bulunmaktadır. İlin bulunduğu alanın çevresi dağlarla kuşatılmış olmakla birlikte kent bu dağların arasında geçilmesi kolay eşikler ile Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes vadi oluklarına kolayca bağlanabilmektedir. Sözgelimi doğuda Belkahve eşiği, Manisa dağı üzerinde Sabuncubeli, Yamanlar dağı ve Dumanlı Dağ arasında MenemenEmiralem boğazı ve güneyde meles çayı (Kızılçullu deresi) vadisini izleyerek 130 m’lik az belirgin bir eşik kenti uzak çevresine bağlamaktadır.

İzmir Coğrafi Özellikleri

İzmir Coğrafi Özellikleri

İzmir 37.75 – 39.50 Kuzey enlemleri ile 26.00 – 28.50 Doğu boylamları arasında yer almakta olup, 11.973 km2 lik yüzölçümüyle ülkemiz topraklarının %1,5’ine sahiptir. Türkiye toplam nüfusunun %5,3’ü İzmir‘de yaşamaktadır.

Yorum Yapın