İzmir

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir bitki örtüsünün yayılışı Akdeniz İklimi‘nin etkisi altındadır ve Akdeniz bitkilerinin her türü bulunmaktadır. Yüzyıllar boyu aşırı otlatma, yangın ve tarla açma nedenleriyle ormanların ortadan kalktığı yerlerde, makiler kendini göstermektedir. Dağlık kesimlerin büyük kısmı ormanlıktır. Ormanlar il içerisinde 431.786 hektarlık bir alanı kaplar. Ormanların kapladığı alan, arazisinin %41’idir. İldeki kıyı ormanları zamanla tahrip olmuştur.

500-800 metre arasında maki ve garik formasyonu dikkat çeker. İlde 800-1000 metre yükselti kuşağına kadar kızılçam, fıstık çamı ve karaçam yoğunluk kazanır. Orman olmayan alanlarda maki denizden 800 metre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. En yaygın bitki örtüsünü maki, kızılçam, fıstık çamı ve karaçamlar oluşturmaktadır.

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir‘de makiler arasına ardıç, pırnal, kermes meşesi, yabani zeytin, çitlenbik, sakız, akçakesme, tesbih, katırtırnağı gibi kuraklığa dayanıklı ağaççıklar girmektedir. Ormanlar Bozdağlar üzerinde, KemalpaşaBayındır ilçelerinin yüksek kesimleri, Bornova‘nın kuzeyinde Yamanlar ve Narlıdere‘nin güneyindeki Çatalkaya yükseltilerinde, GümüldürÜrkmezÖzdere arasındaki sırtlarda, SelçukPamucak güneyindeki yükseltilerde, Karaburun Yarımadası‘nın yüksek kesimlerinde, Bakırçay Vadisi‘nin kuzeyindeki ve güneyindeki yükseltilerde parçalı olarak yayılış göstermektedir. Bergama‘nın Kozak, Cumaovası‘nın Künar, Torbalı‘nın Helvacı Beldeleri çevresinde doğal olarak yetişmiş fıstık çamı ormanları bulunur.

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

Toprağı elverişli, kuytu ve nemli dere yataklarında çınar, kestane,dişbudak, söğüt, kavak, akçaağaç, karaağaç ve kızılcık gibi yapraklı ağaçlar yayılış gösterir. Palamut meşesi de ilimizin ormanlarının karakteristik ağaçlarından birisidir.

İzmir ve çevresindeki Endemik Bitkiler:
Endemik türler, alanları belli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türlerdir. Latince endemos (indigenous) kelimesinden gelir ve “yerli” anlamında kullanılır. Endemik alan; bir ada, bir yarımada veya bir dağ olabileceği gibi birkaç metrekarelik alanlar da olabilir. Üç flora bölgesinin kesişim noktasında bulunan ülkemiz coğrafi konumu, iklimi, jeolojik ve kültürel çeşitlilikleri nedeniyle çok zengin bir floristik yapıya sahiptir. Yaklaşık 10.000 civarında bitki türü ve 3000 civarında da sadece ülkemizde yaşayan ve bazıları gerçekten çok dar yayılışlı olan endemik tür içermektedir. Bu sayı neredeyse Avrupa kıtasındaki bitki türüne yakındır.

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir il sınırları içinde TUBIVES veri tabanına göre 28 familyaya ait 72 cins ve bu cinslere ait 126 çeşit endemik tür görülmektedir. Öte yandan Türkiye Bitkileri Kırmızı kitabına ve “Flora of Turkey and East Aegean Islands”a göre ise İzmir il sınırları içinde 158 adet endemik bitki bulunmakta olup, bu sayının 24 adedi sadece İzmir sınırları içinde kayıtlıdır. Endemik türlerin büyük oranı (110 adet) İzmir ilinin bulunduğu coğrafyanın doğal sonucu olarak Doğu Akdeniz elemanıdır. Bunların dışında İran – Turan ve Avrupa – Sibirya elemanlarına ait 7 adet bitki türüne de rastlanmaktadır

 

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

İzmir Fauna ve Flora Özellikleri

 

İzmir’in Fuanası:
İzmir ve çevresinde fuanaya ilişkin yapılan çalışmalarda rastlanan türlerin bir çoğu Anadolu’nun her yerinde rastlanabilen türler olup (Tavşan, Tilki, Keklik, Kirpi, Çakal, Yaban Domuzu) popülasyonları da oldukça geniştir. Ancak, Çizgili Sırtlan, Karaca, Yaban Kedisi İzmir için ayrıcalık yaratan türler olarak değerlendirilebilir.

Yorum Yapın