İzmir

İzmir Hidrografik Özellikleri

Irmaklar ve Göller:
Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ırmakları İzmir‘in doğal, kültürel ve tarihsel yaşamını şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir Hidrograik Özellikleri

Balıkesir’in güneyindeki dağlardan doğan önemli bir bölümü İzmir il sınırları içinde kalan Bakırçay doğu – batı doğrultusunda akarak Çandarlı Körfezi‘nde Ege Denizi‘ne dökülmektedir. Uşak – Kütahya il sınırındaki Murat Dağı’ndan kaynaklanan Gediz Irmağı ise, Dumanlı Dağ‘ın doğusundan il sınırlarına girmekte ve batıya doğru akarak İzmir Körfezi‘nin kuzey kesiminde Foça‘nın güneyinden denize dökülmektedir. Ödemiş‘in kuzeyinde Bozdağ‘dan doğan Küçük Menderes Irmağ’ı ise ilin güney kesimini doğu – batı doğrultusunda aşarak Kuşadası‘nın kuzeyinden Ege Denizi‘ne dökülmektedir. Küçük Menderes‘in alüvyonlu suları nedeni ile ilk çağların en önemli liman şehirlerinden biri olan Efes Antik Kenti bugün denizden 5 – 6 km. içeride kalmıştır.

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir ili sınırları içerisinde yer alan göllerin başlıcaları Gölcük Gölü, Karagöl, Belevi Gölü, Çakalboğaz Gölü‘dür. İzmir‘in kuzeyinde Yamanlar Dağı üzerinde 800 metrede konumlanan Karagöl bilinenin aksine krater gölü değil tektonik kökenli bir göldür. Kent içinde manzarası güzel ve bitki örtüsü açısından zengin olan Karagöl çevresi doğa severlerin dikkatini çekmektedir. Ödemiş‘in kuzeyinde 1050 metre yükseklikte bulunan Gölcük çevresinde bulunan küçük akarsular ve dip kaynakları ile beslenir. Gölcük çevresi doğal bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir ve ilin önemli rekreasyon alanlarından birini oluşturmaktadır. TorbalıSelçuk arasında yer alan Belevi ve Küçük Menderes deltasının kuzeyinde bulunan Çakalboğaz Gölü sığ göllerdir. İzmir ili bütününde 15 adet baraj gölü mevcuttur.

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir Hidrograik Özellikleri

Jeotermal Kaynaklar:
Jeotermal kaynak, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkların sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerji ise bunlardan dolayı veya doğrudan her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Ayrıca, herhangi bir akışkan içermemesine rağmen, bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki “Sıcak Kuru Kayalar” da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, jeolojik koşulların devam ettiği, reenjeksiyon işleminin yapıldığı ve beslenme – üretim değerlerine uyulduğu taktirde yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar ve kısa süreli atmoferik koşullardan etkilenmezler.

İzmir ili iklim, deniz ve kaplıca olanaklarının elverişliliği nedeniyle büyük bir potansiyele sahiptir. İzmir‘de termal kaynakları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir Hidrograik Özellikleri

İzmir metropoliten alanında Balçova (Agamemnon) kaplıcaları
ÇeşmeIlıca Şifne kaplıcaları
Urla İçmeleri: Malkoca İçmeleri, Gülbahçe Kaplıcaları
Seferihisar Doğanbey Kaplıcaları
Seferihisar Cumalı Kaplıcaları ve Karakoç Kelalan Kaplıcaları
Bayındır Dereköy Kaplıcaları
BergamaPaşa Kaplıcaları, Kleopatra Kaplıcaları, Mahmudiye Kaplıcaları
Dikili, Bademli Kaplıcaları ve Kaynarca Çamuru
Aliağa Deniz Kaplıcalası
Menemen Ilıcagöl Kaplıcası
Tire Uzgur Köyü Tavşan Adası Kaplıcası

Yorum Yapın