İzmir

İzmir Kıyı Özellikleri

İzmir Kıyı Özellikleri

İzmir Kıyı Özellikleri

İzmir ili Ege kıyılarında 629 km uzunluğa sahiptir. Bu kıyılar yaklaşık 100 km doğal plaj niteliğindedir ve kentin turizm ekonomisinde önemli bir role sahiptir. İzmir kıyılarında bulunan 36 adanın çoğu yerleşime uygun olmayan küçük adalardır. Kıyılardan 100 metre ile 2 km arasında değişen uzaklıktaki adaların kıyı uzunlukları ortalama 1 – 5 km arasında değişmektedir.Bu adaların çoğu sit alanı olarak tescil edilmiştir.

İzmir Kıyı Özellikleri

İzmir Kıyı Özellikleri

İzmir doğu-batı doğrultusunda uzanan denize dik inen dağlar, Ege Denizi ile çevrili kıyı kesiminde çok sayıda burun oluşturmuştur. Dağ sıraları arasında yer alan çöküntü olukları boyunca denizin içlere doğru sokulmasıyla körfezler ve koylar meydana gelmiştir. Deniz suyu özellikleri açısından bakıldığında Akdeniz‘den soğuk ve daha az tuzlu olan Ege Denizi suları Karadeniz ve Marmara’dan daha sıcak ve tuzludur. Bu nedenle avcılık, turizm, ulaşım faaliyetleri açısından pek çok avantaja sahiptir.

Yorum Yapın